Tietoyhteiskuntakaari astui voimaan

20.01.2015

Tietoyhteiskuntakaari (säädösnro 7.11.2014/917) astui voimaan 1.1.2015. Laki on erittäin laaja, sillä se koostuu 45 luvusta sisältäen kaikkiaan 352 pykälää. Uuden lain sääntelyn kohteena ovat keskeiset tietoyhteiskunnan eri osa-alueet kuten sähköisen viestinnän toimilupajärjestelmä, käyttäjän oikeudet viestintäpalvelussa, viestinnän luottamuksellisuus, yksityisyyden suoja, fi-verkkotunnukset sekä tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoaminen. Uusi laki korvaa vaiheittain lukuisia aikaisempia lakeja, joiden soveltaminen päättyy hieman eri ajankohtina. Tällaisia vähitellen historiaan jääviä lakeja ovat mm. tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annettu laki, verkkotunnuslaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki sekä eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä annettu laki .

22.09.2021Kilpailukiellosta maksettava korvausta 1.1.2022 lähtien
19.12.2018Tavaramerkkilain kokonaisuudistus etenee
15.12.2017Nollasopimus tulossa sääntelyn kohteeksi
22.11.2017Käräjäoikeuksia lakkautetaan
17.09.2015Muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen rajoitetaan entisestään
08.06.2015Tietoverkkorikoksia koskeva uusi sääntely voimaan syksyllä 2015
20.01.2015Tietoyhteiskuntakaari astui voimaan