Tietoverkkorikoksia koskeva uusi sääntely voimaan syksyllä 2015

08.06.2015

Hallituksen ehdotus rikoslain muuttamisesta on vahvistettu eduskunnassa. Uudet rikoslain pykälät sisältävät mm. tietoverkkorikoksia ja muita tietojärjestelmiin kohdistuvia rikoksia koskevaa sääntelyä, jota ei ole aikaisemmin ollut rikoslaissa. Lakimuutoksella pannaan täytäntöön tietojärjestelmiin kohdistuvia hyökkäyksiä koskeva Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi.

Kokonaan uutena rikoksena rikoslakiin tulee mm. datavahingonteko (rikoslain 35 luku 3a §) sekä tietojärjestelmän häirintä (rikoslain 38 luku 7a §). Datavahingonteosta on olemassa myös törkeä ja lievä tekomuoto, kun taas tietojärjestelmän häirinnän osalta tavallisen tekomuodon lisäksi tunnettaan vain törkeä tekomuoto.

Uutena rikoksena rikoslaissa mainitaan myös identiteettivarkaus (rikoslain 38 luku 9b §). Tämän lainkohdan mukaan identiteettivarkaudesta voidaan tuomita se, joka erehdyttääkseen kolmatta osapuolta oikeudettomasti käyttää toisen henkilötietoja, tunnistamistietoja tai muuta vastaavaa yksilöivää tietoa. Lisäksi edellytetään, että teko aiheuttaa taloudellista vahinkoa tai vähäistä suurempaa haittaa sille, jonka identiteetti on varastettu. Rangaistukseksi tästä asianomistajarikoksesta on säädetty sakkoa.

Muutettu rikoslaki tulee voimaan 4.9.2015.

22.09.2021Kilpailukiellosta maksettava korvausta 1.1.2022 lähtien
19.12.2018Tavaramerkkilain kokonaisuudistus etenee
15.12.2017Nollasopimus tulossa sääntelyn kohteeksi
22.11.2017Käräjäoikeuksia lakkautetaan
17.09.2015Muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen rajoitetaan entisestään
08.06.2015Tietoverkkorikoksia koskeva uusi sääntely voimaan syksyllä 2015
20.01.2015Tietoyhteiskuntakaari astui voimaan