Muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen rajoitetaan entisestään

17.09.2015

Muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen rajoitetaan merkittävästi, kun jatkokäsittelyluvan soveltamisala laajenee kattamaan yhä useampia riita-, hakemus- ja rikosasioita. Oikeudenkäymiskaaren asiaa koskevat muutokset tulevat voimaan 1.10.2015. Muutoksen voimaantulon jälkeen jatkokäsittelyluvan tarve on pääsääntö haettaessa hovioikeudesta muutosta käräjäoikeuden tuomioon.

Vuonna 2011 käyttöön otettu jatkokäsittelylupajärjestelmä laajenee nyt siis koskemaan pääsääntöisesti kaikkia riita- ja hakemusasioista sekä entistä useampia rikosasioita. Nykyisin voimassa olevan lain mukaan jatkokäsittelylupaa ei ole tarvittu lainkaan hakemusasioista hovioikeuteen valitettaessa. Riita-asioissa jatkokäsittelylupa on tarvittu vain, jos riita-asian ns. häviöarvo on ollut 10.000 euroa tai vähemmän. Rikosasioissa jatkokäsittelylupa on nykyisen lain mukaan tarvittu silloin, kun vastaajan saama vankeustuomio on neljä kuukautta tai vähemmän. Uuden lain mukaan jatkokäsittelylupa tarvitaan, kun vastaajan saama vankeustuomio (ehdotonta tai ehdollista vankeutta) on kahdeksan kuukautta tai vähemmän.

Jatkokäsittelyluvan myöntämisperusteisiin ei sen sijaan tule muutoksia. Hovioikeuden on myönnettävä jatkokäsittelylupa esim. silloin, kun ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta tai ratkaisun oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä. Jatkokäsittelylupa on myönnettävä myös, jos luvan myöntämiseen on muu painava syy. Jatkokäsittelyluvan edellytysten täyttyminen tutkitaan kirjallisen aineiston pohjalta. Jos lupaa ei myönnetä, käräjäoikeuden ratkaisu jää pysyväksi.

Jatkokäsittelylupajärjestelmän laajentamisella pyritään ennen kaikkea saavuttamaan säästöjä tuomioistuinten kustannuksissa.

22.09.2021Kilpailukiellosta maksettava korvausta 1.1.2022 lähtien
19.12.2018Tavaramerkkilain kokonaisuudistus etenee
15.12.2017Nollasopimus tulossa sääntelyn kohteeksi
22.11.2017Käräjäoikeuksia lakkautetaan
17.09.2015Muutoksenhakua käräjäoikeudesta hovioikeuteen rajoitetaan entisestään
08.06.2015Tietoverkkorikoksia koskeva uusi sääntely voimaan syksyllä 2015
20.01.2015Tietoyhteiskuntakaari astui voimaan